සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-27
ඉගෙනීමටත් ආර්ය මාර්ගය වඩා ගැනීමටත් සුදුසුම කර්මස්ථානය.
අධයාපනයට අවශය නුවන හා තර්කන හැකියාවක් ආර්ය මාර්ගය වඩෙන ආකාරයේ කර්මස්ථානයක් ලබා දෙන්න.
22:37
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (21 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව