සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-18
නින්දේදී විඤ්ඤානය.
අප නින්දට ගිය පසුව විඤ්ඤානය ක්‍රියාත්මක නොවන්නේද? එහිදී පටිච්ච සමුප්පාදය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය විග්‍රහ කර දෙන්න.
12:43
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව