සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-16
සක්වල ඇති එක් තිස් තලය.
මෙම ලෝක ධාතුවේම තියෙන විදියට එක් තිස් තලය; දස දහසක් සක්වලත් තිබේද?
11:40
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව