සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-12
ආයුඛේ‍ය උපච්චේදක මරණ
ආයුක්ක්‍ය මරන උපච්චේදක මරන.
සම්මුති මරන පරමාර්ත මරන.
22:40
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව