සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-11
සොවාන් වීමේදී ධ්‍යාන සමාධි ලැබේද?
සොවාන් වීමේදී ධ්‍යාන සමාධි ලැබේද?
ප්‍රධමත්ධ්‍යාය නැතිව සෝවාන් විය නොහැකිද?
07:33
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව