සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-09
කංකා විචිකිච්චා
පංච නීවරන වල ඇති විචිකිච්චාවත් දස සංයෝජන වල එව විචිකිච්චාවත් එකක්ද?
15:33
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව