සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-08
අසනීප ඇති කාලයේ බුද්ධ පූජෝපහාර නැවැත්වීම සුදුසුද?
අසනීප ඇති කාලයේ බුද්ධ පූජෝපහාර නැවැත්වීම සුදුසුද?
02:37
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව