සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD087-05
ඉයර් පෝන් භාවිතයෙන් කර්මස්ථාන වැඩිය හැකිද?
ඉයර් පෝන් භාවිතයෙන් කර්මස්ථාන වැඩිය හැකිද?
05:22
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව