සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD086-25
ආනා පානය පහකල යුතුද?
ඇස කන නාසය දිව නය සහ මන නිසා ඇතිවන අරමුනු හේතුවෙන් පහල වන සෑම සිතුවිල්ලකම ආනා පානය තියෙනවා නේද?
04:37
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව