සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD086-24
සත්තු කීපදෙනෙකු පිලිබද නිරුක්ති.
පනුවා ගොළුබෙල්ලා වදුරා හකරැල්ලා ගැඩවිලා
13:14
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
හකරැල්ලා
වදුරා
ඇලි වදුරා
ගොළු බෙල්ලා
පනුවා
ගැඩවිලා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව