සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD086-22
ගනු දෙනු සහ පියවා ගැනීම.
දරුවන් සැමියා බිරිද එකිකනකා මුන ගැසීම සසර ගනු දෙනු පියවා ගැන්නද?
10:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව