සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD086-16
භාවනාවේදී මූනපාන සිදුවීම්.
මම ආනාපාන සති භාවනාව කරමි. දිනක් භාවනා කරන විට මහා පිපිරීම් හඩක් සමග........
06:45
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව