සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD086-11
භාවනාවේදී කය නොදැනී යාම.
මම භාවනා කලාට කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. දැන් භාවනා කිරීමේදි කය නොදැනී යයි. මෙයට හේතුව කුමක්ද?
07:19
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව