සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD086-05
නියත විවරන යනු.
බුදු රජුන් ලැබූවිවරන අතරින් හතරක් නියත විවරන නොවු බව පැවසේ. නියත අනියත දෙකේ වෙනස පහදා දෙන්න.
05:02
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව