සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD086-03
සම්පස්සය සැපේහී දුක.
ඇස රූපය චක්ඛු විඤ්ඤානය චක්ඛු සම්පසසය චක්ඛු සම්පස්සජා වේදනා මෙම ක්‍රියා වලිය සාමාන්‍ය පුද්ගලයකුට කෙසේද? රහතන් වහන්සේට කෙසේද? අන්ද පුද්ගලයකුට කෙසේද?
40:43
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (37 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව