සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD085-24
අමනුෂ්‍ය උපද්‍රවයන්ට පිලියම.
කොඩි වින නිසා හරීරයේ හිරවී ඇති අමනුෂ්‍යයින්ට ආර්ය මෛත්‍රී භාවනාව කර පිං අනුමොදන කිරීමෙන් එයින මිදීමට පුලුවන්ද?
18:48
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව