සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD085-16
කාම මිච්ජාචාර අදහස් ආහාර නිරෝධය.
කම් සැප ආස්වාදයට ගිජුවීමෙන් මිච්ජාචාරයන්ගේ ස්වාභාවයන් පවා........මේ මට්ටමට තිබුනොත් අපාගතවෙයිද?
14:10
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව