සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD085-14
චුතිවන අවස්ථාවේ උපාදානය අනුව භවය.
ඇසෙන් ගතයුතු රූප අනු ව්‍යංජන වශයෙන් ගැනීම නොමැනව.නිමිත්ත ආස්වාදයෙන් බැදුනා වූ හෝ අනු ව්‍යංජන වශයෙන් බැදුනාවූ සිත කර්ම විඤ්ඤානයේ සිටී.
05:31
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව