සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD085-09
කරුනා සාසනය ප්‍රඥා සාසනය.
මෙලොව පරලොව නිවන යන තුන් ලොව අභිවෘර්දිය සදහා උතුම් වූ නිවනට කරුනා සාසනය ප්‍රඥා සාසනය හේතුවන ආකාරය පහදා දෙන්න.
13:12
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව