සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD085-08
ගත සිත ක්‍රියා කරන ආකාරය.
ගත සිත ක්‍රියා කරන ආකාරය.
24:09
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව