සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD084-22
අවිද්‍යා තෘෂ්නා කර්ම ආහාර නිබ්බන්ති යන ලක්ෂන අසුරින් රූප සමුදය වන ආකාරය.
අවිද්‍යා තෘෂ්නා කර්ම ආහාර නිබ්බන්ති යන ලක්ෂන අසුරින් රූප සමුදය වන ආකාරය පහදා දෙන්න.
51:08
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (47 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව