සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD084-21
අන්තරා පරිනිබ්බායි සහ පස්චිමබවික තේරුම.
අන්තරා පරිනිබ්බායි සහ පස්චිමබවික තේරුම. සෝවාන් වු කෙනෙක් අනෙකුත් මාර්ග ඵල වලට පත්නොවී පිරිනිවන් පානවා නම්
11:59
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව