සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD084-17
එක් එක් අයට මරනය විවිධාකාර වන්නේ ඇයි?
මනුක්ෂයන් හට ඇතිවන මරනය විවිධ පුද්ගලයින්ට විවිධ ආකාර ඇයි?.......
16:48
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව