සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD084-14
ක්‍රියාවාදය සහ කර්මවාදය නිවැරදිව වටහාගන්න.
එක්තරා රූපවාහිනී නාලිකාවක්.........සත්ව ගාතනය සම් බන්ද විග්‍රහයක..
31:15
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (29 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව