සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD084-11
වේදනාව විදින ආකාරය.
මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව යනු වීදීමට ඇති කැමැත්ත හා වීදීමට ඇති අකැමැත්ත අතර මැද තත්වයක් යයි විග්‍රහයක් ඇසුවා. මෙහි ඇති නිවැරදිතාවය කුමක්ද?
12:42
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව