සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD084-07
දේව පූජා තුලින් ණය පියවා ගත හැකිද?
හෙල බොදු පියුම සගරාවේ සඳහන් පරිදි...දේව පූජා තුලින් ණය පියවා ගත හැකිද?
17:32
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව