සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD084-06
සුතමය ඥානය.
රාග ද්වේෂ මෝහ හා දස අකුසල් පහ කිරීම සදහා කමටහනත් වැඩිවාර ගනනක් වැඩීමෙන් කල හැකිද?
38:31
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (35 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව