සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD084-02
සෝතාපන්න වීමට භාවනාව කලයුතුමද?
සෝතයට ආපන්න වීමට හෙවත් ‍සෝතාපන්න වීමට උපසදස් දෙන්න. ඒ සදහා භාවනාව කලයුතුමද?
1:12:42
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (67 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව