සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD083-36
බෝධිපූජාවෙන් සෙතක් ලැබේද? ශ්‍රී මහ බෝධියේ උත්තරීත්වය.
බෝධපූජාවෙන් ශාන්තියක් ලැබේද? බිත්තර තැම්බීම සුදුසුද නුසුදුසුද?
37:42
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (35 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව