සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD083-34
ගස් වැල් වල උපත.
ශරීරයට වැලදෙන රෝගා බාධ සදහා ශාක වලින් ‍‍අවුසද ලබා ගැනීමට හේතුව නිරුක්ති සහිතව පහදා දෙන්න.
23:25
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව