සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD083-33
හේතුඵල සහ කර්ම.
හේතුඵල දහම සහ අප පෙර කල කර්ම විපාක අතර සම්බන්දතාවය නොවන්නේද?.
21:24
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව