සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD083-27
විකාල භෝජනය සහ මහාසයන ගැන විස්තරයක්.
විකාල භෝජනය සහ උච්චාසයන මහාසයන යන සිල්පද වල තේරුම පහදා දෙන්න.
17:36
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව