සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD083-25
නිවෙස් වල බූත දෝෂ ඉවත් කිරීමට කලයුතු දෙය.
කිවසකට කරනු ලබන වින දෝෂ වැනි ඉවත් .......
10:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව