සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD083-22
මනුක්ෂ ගන්දබ්බයා ගැන.
මනුක්ෂ ගන්දබ්බ අවස්ථාවක සිටින අයෙක් අනිවාරයයෙන්ම මව් කුසක උපදිය යුතු වන්නේද?.........
12:33
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව