සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD083-21
නිදා ගැනීමේදී හිස තිබිය යුතු පැත්ත.
නිදා ගැනීමේදී හිස තිබිය යුතු පැත්ත.
04:30
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව