සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD083-17
අරූප රාග පහදා දීම.
කාම රාග, රූප රාග, අරූප රාග යන අරමුනු තුලින් කාම රාග, රූප රාග වටහා ගතහැකි නමුත් අරූප රාග නොවැටහේ .අරූප රාග පහදා දෙන්න.
13:01
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව