සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD083-15
ඵල සමාවත සහ සමාපත්තිය අතර වෙනස.
ඵල සමාපත්තිවලත් නිරෝධ සමාපත්තියේමෙන්ම පංචද්වාර නිරෝධද? මනොද්වාර චිත්ත වීති.......
06:29
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව