සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD083-14
සංසුන් ජීවිතයක් ගත කිරීමට විතක්ක සංතාන සූත්‍රයේ දැක්වෙන ක්‍රම අනුගමනය කරන ආකාරය.
සිතට එන අකුසල් සිතිවිලි ඉවත් කර සතුටින් පිරි සැහැල්ලු ජීවිතයක් ගතකිරීමට විතක්ක සංතාන සූත්‍රයේ එන ක්‍රම අනුගමනය කරන්නේ කෙසේද?
07:14
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව