සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD083-11
පිං අනුමෝදන් කරන ක්‍රමය ගැන.
පිං අනුමෝදනා කිරීමේදී අප අතින් අවැඩ අසාධාරනවූවන් හට මේ පින විහිදී පැතිරී ගොස් පිහිටවා යනුයවන් කියනු ලබන හේතුවත් එම සැමට මේ පිං අනුමොදන් වේවායි නොකීමට ඇති හේතුව කුමක්ද?
03:38
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව