සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD083-09
සමාධියේදී දකින දේවල සත්‍යතාවය.
සමාපත්තියකින් දකින දේවල් පරම සත්‍ය කිමද? හේතු ඵලයක් විස්තර කර දෙන්න.
15:56
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව