සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD083-06
කර්මස්ථානයක් වඩන විට අතුරු ආබාධ ඇතිවීම සහ ඒවාට පිලියම්.
කර්මස්ථානයක් වඩන විට වමනය යෑමක් කටේ තුවාල ඇවීම........
04:28
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව