සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD083-03
ත්‍රිලක්ෂනයට අනුව ගැටීමෙන් නිදහස් වන ආකාරය.
ඇලීම සහ ගැටීම යන වචනයට අනුව සිතිවිලි ගැටෙන අවස්ථාවකදී ත්‍රිලක්ෂනයට අනුව ගැටීමෙන් නිදහස් වන ආකාරය.
52:38
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (48 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව