සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD082-30
පංච නීවරන සෝවාන් පලයේදී නැතිවේද?
පංච නීවරන ධර්ම සෝවාන් පලට පත්වීමෙන් පසු සම්පූර්නයෙන් නැතිවේද? අරිහත්ඵලය දක්වා පවතීද?
03:50
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව