සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD082-29
පැවැත්මේදී සිදුවන පාප කර්ම පිලිබදව.
නිවසට ඇතුලුවන ස්ථානයේ බදින ලද කන මීවදයක් දුම් ගසා ඉවත් කිරීමට දරන ලද උත්සහයේදී එය ගිනිගැනී සතුන් කීප දෙනෙකු පිලිස්සී මිය ගියා.......
19:25
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව