සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD082-20
හේතු ඵල සහ චාරයට ප්‍රතිචාරය ගැඹුරු විග්‍රහයක්.
බුදු දහම හේතුඵල දහමක් යයි.....හේතු ඵල සහ චාරයට ප්‍රතිචාරය ගැබුරු විග්‍රහයක්
1:05:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (60 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව