සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD082-17
බුදුන්වහන්සේ වැඩූ ආනාපාන සතිය.
බුදුන්වහන්සේ පහකලයුත්ත පහකලා නම් බුදුන්වහන්සේ වස් කාලයේදී වැඩූ ආනාපාන සතිය.
04:50
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව