සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD082-15
අපට එන සියලු අරමුනු විපාක නම් අවිද්‍යාවෙන් එන අරමුනු හදුනා ගන්නේ කෙසේද?
අපකරා ඇදී එන සියලුම අරමුනු විපාක ලෙස ඇදී ඒද? එසේ නම් ඒවා කෙරෙහි අවිද්‍යාවෙන් ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවක් වෙන් කර පටිච්ච සමුප්පාදයෙන් පහදා දෙන්න.
22:32
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව