සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD082-14
සියලු පව් පස්පව්වලට ඇතුලත් නම් අෂ්ඨාංගික සීලයක් සමාදන් වන්නේ ඇයි?
සියලු පව් පස්පව්වලට ඇතුලත් නම් සිල්වත් දිනයේදී විකාල භොජනා උච්චා සයන .. කොටසක් සමාදන් වන්නේ ඇයි?
12:02
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව