සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD082-12
දස කුසල සීලය වෙනුවට අෂඨාංගික සීලය හුරු කිරීමේ තේරුම.
අරිය කාන්ත සීලය දසකුසල සීලය මේවායේ ධර්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවද එසේනම් දස කුසල සීලය හුරු නොකර අෂඨාංගික සීලය හුරු කිරීමේ අරමුන කුමක්ද?
11:21
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව