සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD082-08
තම මතයට අනුව හදන බන.
යම් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් තම දේශනයකදී සද්දස්ස කුලපුත්තස්ස යනු සෝතාපන්න මාර්ග අනුගාමිකයා යයි කියයි. මෙම සද්දස්ස කුලපුත්‍රයාට සේතාපන්න ඵලයට පත්වීමට නම් පරතොගොෂක ප්‍රත්‍ය ආකාර දෙකකින් ලැබිය යුතුයි. 1.මගඵල ලාබියකුගෙන් ලබන ප්‍රත්‍ය 2.සිදුහත් කුමරු ඉපදුන තැන හරි, බුදුවුන තැන හරි, ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව පවත්තපු තැන හරි, පිරිනිවන් පෑ තැන හරි විශේසයෙන්ම බැලිය යුතුබව.
16:11
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව